dyrektor działu operacyjnego

dział zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

termin nadsyłania aplikacji:  
05.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


DYREKTOR DZIAŁU OPERACYJNEGO
zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

nr referencyjny: DOB_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA : 

Zarządzanie (finansowanymi lub współfinansowanymi przez NCBR) programami i projektami badań naukowych lub prac rozwojowych dla obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją konkursów oraz wyborem wykonawców projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • zapewnienie nadzoru i monitoringu nad realizowanymi projektami dla tego obszaru;
 • koordynacja udziału NCBR w programach strategicznych oraz międzynarodowych programach/inicjatywach dedykowanych obronności i bezpieczeństwu państwa;
 • bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi odpowiadającymi za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa (np. MSW, MON, ABW i inne);
 • zapewnienie efektywnego zarządzania zespołem działu (3 sekcje, 15+ pracowników).

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki techniczne, ekonomiczne, prawne);
 • minimum 10 lat doświadczenia zawodowego;
 • minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • znajomości aktów prawnych regulujących finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz KPA;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub gotowość do poddania się procedurze w celu uzyskania takiego poświadczenia;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację dla obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • rozbudowane umiejętności komunikacji i negocjacji;
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych;
 • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Rafał Sobolewski, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.