główny specjalista wsparcia

kierownik kancelarii tajnej

termin nadsyłania aplikacji:  
19.06.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA WSPARCIA
kierownik kancelarii tajnej

nr referencyjny: DB_06_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

Główne zadania: 

 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez kancelarię tajną;
 • zapewnienie właściwego rejestrowania, przechowywania, obiegu materiałów niejawnych;
 • zapewnienie rozliczalności materiałów niejawnych;
 • nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych;
 • udostępnianie, wydawanie i egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych wyłącznie osobom uprawnionym;
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla Pracowników Grupy NCBR.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • minimum 3 lata doświadczenia jako pracownik kancelarii tajnej;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji o klauzuli "TAJNE"- wydane przez ABW lub SKW - ważne minimum 2 lata;
 • wiedza specjalistyczna z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • zaświadczenie o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych;
 • skrupulatność i systematyczność;
 • samodzielność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy.

MILE WIDZIANE:

 • minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik kancelarii tajnej;
 • szkolenie dla kierowników kancelarii tajnych;
 • kurs archiwistów I stopnia.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Katarzyna Rubaszkiewicz, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.