główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

termin nadsyłania aplikacji:  
10.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA WSPARCIA
zwrot środków europejskich

nr referencyjny: BDP_10_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowych w ramach projektów finansowanych z budżetu Unii EuropejskiejGłówne zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowych przez wykonawców projektów finansowanych przez NCBR oraz w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań finansowych,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz stanowisk w ramach realizowanych przez NCBR spraw związanych z dochodzeniem zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowych.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum pięć lat całkowitego doświadczenia zawodowego
 • minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • znajomość procedur zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedur związanych z przypisywaniem odpowiedzialności osobom trzecim za zobowiązania do zwrotu środków,
 • praktyczna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis),
 • terminowość, dobra organizacji pracy i samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • nienaganna postawa etyczna.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Maria Grotowska, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.