REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_01_S2_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_03_S1_21
dyrektor działu

administracja i zakupy

DAZ_01_S1_21
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_02_S1_21
backend developer

główny programista

DUIT_03_SC_21
frontend developer

starszy programista

DUIT_02_SC_21
pm agile

kierownik projektów IT

DUIT_01_S1_21
starszy administrator

IT

DUIT_04_S1_21