radca prawny

obsługa prawna programów i przedsięwzięć

termin nadsyłania aplikacji:  
10.06.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


NAZWA STANOWISKA
specjalizacja

nr referencyjny: BDP_08_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę prawną programów i przedsięwzięć inicjowanych przez Centrum, w szczególności programów strategicznych realizowanych w celu wspierania działalności badawczo-rozwojowej
i innowacyjnej oraz komercjalizacji wyników prac B+R.

 Główne zadania:

 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów dokumentów dotyczących inicjowanych przez Centrum programów i przedsięwzięć, w szczególności założeń programów i przedsięwzięć, regulaminów przeprowadzania konkursów, wzorów umów o dofinansowanie współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów tych dokumentów;
 • wydawanie opinii prawnych, stanowisk, interpretacji realizacji ww. programów i przedsięwzięć oraz bieżącej współpracy Centrum z wyłonionymi w drodze konkursów beneficjentami/wykonawcami projektów badawczo-rozwojowych;
 • wydawanie opinii prawnych dotyczących prawnych aspektów realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej, zasad przyznawania finansowania ze środków publicznych, w tym środków funduszy UE, zasad komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz aspektów związanych z prawami własności intelektualnej, na potrzeby Dyrekcji, organów Centrum oraz komórek organizacyjnych;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;
 • opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych oraz wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej NCBR.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w ramach pracy w kancelarii prawnej albo wewnętrznym dziale prawnym;
 • poparta praktycznym doświadczeniem zawodowym znajomość regulacji prawnych z zakresu: 

- prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań,

- prawa zamówień publicznych.

- pomocy publicznej i finansowania projektów ze środków publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu UE,

- ochrony własności intelektualnej,

- finansów publicznych; 

 • znajomość programów prawniczych (LEX, LexPolonica Legalis);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • dobra obsługa pakietu MS Office:
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne;
 • terminowość, dobra organizacji pracy i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy na wielu projektach jednocześnie i samodzielność;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej/u beneficjenta projektu grantowego w zakresie obsługi prawnych aspektów realizacji programów z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej, środków programów międzynarodowych lub funduszy EOG;
 • doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów badawczo-rozwojowych, w tym w zakresie dot. komercjalizacji wyników badań lub transferu technologii.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne (468 KB)

Oryginalna publikacja Monika Szczegot-Pilarczyk 14.06.2021 09:52 Monika Szczegot-Pilarczyk Pobierz