doradca strategiczny

architekt biznesowy

termin nadsyłania aplikacji:  
24.05.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


DORADCA STRATEGICZNY
architekt biznesowy 

nr referencyjny: BSR_10_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie modelu operacyjnego oraz standardów procesowo-organizacyjnych w celu maksymalizacji wartości dostarczanej klientom i wzrostu efektywności oraz skuteczności działania NCBR 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • zarządzanie rozwojem i doskonaleniem modelu operacyjnego NCBR;
 • opracowanie zasad zarządzania architekturą biznesową w celu wspierania wizji i strategii Centrum;
 • opracowanie i utrzymanie modeli architektonicznych w warstwie biznesowej;
 • konsolidowanie i eliminowanie podejścia silosowego oraz zbędnych procesów w celu podnoszenia efektywności operacyjnej Centrum;
 • analiza i rekomendacje kierunków rozwoju i transformacji w obszarach procesowych z uwzględnieniem możliwości technologicznych i finansowych;
 • stała współpraca z zespołem IT w obszarze transformacji cyfrowej wspierającą transformację biznesową;

  współpraca z jednostkami Centrum w zakresie wypracowania i rozwoju zakresu oraz standardu usług świadczonych dla beneficjentów i interesariuszy;
 • koordynacja i nadzór nad realizacją projektów związanych ze świadczeniem usług dla beneficjentów;
 • analiza potencjału, rekomendowanie oraz uczestnictwo w inicjatywach/projektach istotnych dla rozwoju Centrum;
 • współpraca i rozwój relacji z ministerstwami i innymi interesariuszami, w tym IOB oraz kluczowymi partnerami gospodarczymi Centrum;
 • doradztwo oraz merytoryczne wsparcie pracowników Biura.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 8-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym min. 5-letnie w obszarze zarządzania strategią lub konsultingu;
 • doświadczenie w projektach transformacji biznesowej/ cyfrowej;
 • doświadczenie w tworzeniu nowych produktów (instrumentów, rozwiązań);
 • umiejętność projektowania praktycznych rozwiązań biznesowych wspierających zdefiniowane instrumenty (operacjonalizacja działań) – business solution architecture;
 • głęboka ogólna wiedza w zakresie zarządzania, tworzenia strategii korporacyjnych i strategii alokacyjnych, modeli biznesowych i operacyjnych a także znajomości trendów rozwojowych krajowych i unijnych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami organizacji;
 • wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • łatwość nawiązywania i rozwijania relacji i sieci kontaktów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (wg. skali Rady Europy);
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową;
 • certyfikaty w obszarze business agility, corporate architecture np.: TOGAF, SAFe;
 • znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R;
 • doświadczenie we współpracy z Partnerami o dużym potencjale gospodarczym.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne_BSR_10_S1_21.pdf (486 KB)

Oryginalna publikacja Mariusz Mazurek 27.05.2021 12:43 Mariusz Mazurek Pobierz