radca prawny

opiniowanie umów

termin nadsyłania aplikacji:  
30.10.2019


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.RADCA PRAWNY


opiniowanie umów


nr referencyjny: DOP_03_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: pełny etat 
 


TWOJA ROLA:
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za doradztwo i opiniowanie prawne w ramach procesów realizowanych przez NCBR.


Główne zadania:

 • doradztwo i opiniowanie prawne w ramach procesów realizowanych przez NCBR;
 • opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień oraz innych oświadczeń woli składanych przez NCBR, w tym w języku angielskim;
 • sporządzanie opinii prawnych dot. stosowania przepisów krajowych i unijnych;
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw, upoważnień i innych oświadczeń woli, w tym w języku angielskim; 
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych dotyczących działalności NCBR.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł radcy prawnego;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu projektów umów, w mile widziane umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, oraz porozumień, listów intencyjnych, etc.; 
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu opinii i analiz prawnych oraz interpretacji przepisów z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej);
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu prawa autorskiego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1, w tym angielskiego prawniczego;
 • samodzielność, przejawianie inicjatywy, umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • terminowość;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis);
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.


A DODATKOWO:

 • mile widziana znajomość przepisów ustawy o finansach w publicznych;
 • doświadczenie w sprawach związanych z prawnymi aspektami finansowania nauki i finansowania projektów ze środków publicznych.


OFERUJEMY:


Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne. 
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.