radca prawny

ochrona danych osobowych i zarządzania zgodnością

termin nadsyłania aplikacji:  
04.06.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
ochrona danych osobowych i zarządzanie zgodnością

nr referencyjny: BDP_06_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA:  

 • realizowanie działań wynikających z wdrożonego systemu zarządzania zgodnością, zmierzające do zapewnienia zgodności wszelkich działań Centrum z przepisami obowiązującego prawa, procedurami wewnętrznymi oraz standardami etycznymi
 • samodzielne opiniowanie projektów i wzorów umów, lub innej dokumentacji, których stroną jest Centrum, w zakresie związanym z ochroną danych osobowych
 • wsparcie prawne w zakresie kontaktów z prasą oraz udzielenia informacji posłom i senatorom
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi dotyczących wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, w tym projektów decyzji w tych sprawach
 • zapewnianie zastępstwa procesowego Centrum w sprawach dotyczących informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, a także w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
 • wsparcie prowadzenia rejestru skarg, wniosków, petycji, a także rozpatrywanie wniosków kierowanych do Dyrektora Centrum

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego lub posiadanie uprawnienia do wpisania się na listę radców prawnych
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych i/lub zarządzaniem zgodnością
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej
 • umiejętność analitycznego myślenia i duża dokładność
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej

MILE WIDZIANE:

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania zgodnością lub ochrony danych osobowych

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne (465 KB)

Oryginalna publikacja Monika Szczegot-Pilarczyk 07.06.2021 11:41 Monika Szczegot-Pilarczyk Pobierz