ekspert wsparcia

analityk biznesowy

termin nadsyłania aplikacji:  
08.10.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ANALITYK BIZNESOWY
ekspert wsparcia

nr referencyjny: BSR_14_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę, projektowanie i wdrażanie procesów biznesowych, ściśle współpracując  z IT  w celu ich automatyzacji. 

 GŁÓWNE ZADANIA:

 • identyfikacja, modelowanie, klasyfikacja procesów;
 • analiza problemów biznesowych, usprawnianie obecnych procesów, inicjowanie działań doskonalących;
 • określanie wymagań dla działań i kroków, które mogą być zautomatyzowane;
 • projektowanie funkcjonalności systemu (specyfikacja funkcjonalna);
 • uczestnictwo we wdrażaniu nowych funkcjonalności (rozwiązanie techniczne);
 • tworzenie scenariuszy testowych oraz zarządzanie testowaniem nowych rozwiązań;
 • analiza procesów oraz integracja przepływów danych między systemami;
 • tworzenie raportów oraz narzędzi analitycznych;
 • zbieranie i analiza danych procesowych;
 • współpraca z innymi działami;
 • udział w projektach wewnętrznych dot. wdrażania nowych i doskonalenia istniejących procesów;
 • definiowanie wskaźników wydajności procesów;
 • promocja najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania procesami;
 • promowanie najlepszych praktyk z dziedziny architektury biznesowej w organizacji.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: nauki ścisłe, ekonomia, ekonometria, finanse, informatyka, inżynieria oprogramowania;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 3 - letnie doświadczenie na stanowisku analityka biznesowego;
 • umiejętności analizy i projektowania procesów biznesowych wraz przełożeniem ich na rozwiązania systemowe IT;
 • wiedza z zakresu analizy danych, systemów informatycznych i dokumentacji wymagań;
 • kreatywność;
 • znajomość narzędzi do analizy, definiowania, monitoringu i doskonalenia procesów;
 • umiejętność radzenia sobie z niepewnością i niejednoznacznością;
 • samodzielne konstruowania wniosków i czytelne prezentowanie danych;
 • umiejętność budowanie zaufania, inspirowanie innych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność prowadzenia warsztatów, szkoleń i dzielenia się wiedzą;
 • definiowanie wskaźników wydajności procesów;
 • znajomość notacji BPMN, UML.

MILE WIDZIANE:

 • praktyczna znajomość zagadnień i narzędzi służących do budowy KPI np. Tableau, Power BI Microsoft;

 • doświadczenie we wdrażaniu systemów IT wspierających zarządzanie procesami;

 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 (wg. skali Rady Europy);

 • znajomość zagadnień lean & agile, zarządzania portfelem procesów;

 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Rekrutacja zakończona bez wyboru kandydata do zatrudnienia.