dyrektor biura

biuro strategii i rozwoju

termin nadsyłania aplikacji:  
16.09.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

DYREKTOR BIURA STRATEGII I ROZWOJUnr referencyjny: BS_05_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: pełny etat

TWOJA ROLA: 

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za opracowanie i realizację strategii NCBR oraz rozwój i dalsze doskonalenie organizacji również w zakresie zarządzania procesami, programami i  projektami.

 

Główne zadania:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku w ramach swoich odpowiedzialności będzie definiować, wdrażać i monitorować strategię działalności NCBR, w szczególności poprzez:

 • skuteczne i efektywne wdrażanie oraz zarządzanie programami wspierającymi realizację celów i strategii NCBR
 • zarządzanie relacjami z Instytucjami Zarządzającymi
 • zarządzanie procesami i rozwój organizacji procesowej wspierającej ciągłe doskonalenie
 • definiowanie standardów oraz procesów zarządzania projektami zapewniających efektywne wprowadzanie przedsięwzięć rozwojowych i zmian
 • definiowanie i pomiar wskaźników wydajności procesów 
 • inicjowanie projektów rozwoju i wdrażania systemów informatycznych wspierających wzrost doskonałości organizacyjnej 
 • zarządzanie podległym zespołem


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze strategii, zarządzania projektami, czy doskonalenia procesów
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • umiejętność analizy biznesowej, finansowej i organizacyjnej połączone z doświadczeniem w inicjowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych
 • doświadczenie w zarządzaniu relacjami z interesariuszami
 • doświadczenie w tworzeniu nowych zespołów i struktur organizacyjnych oraz ogólnoorganizacyjnych standardów i polityk
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne 


Dodatkowymi atutami będą:

 • praktyczna znajomość zagadnień i narzędzi wspierających zarządzanie w oparciu o KPI
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów IT wspierających zarządzanie procesami, projektami
 • znajomość zagadnień lean & agile, zarządzania portfelem produktów, strategii
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R 
 • certyfikat z zakresu zarządzania projektami


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Agnieszka Marciniak - Warszawa