radca prawny

alternatywne fundusze inwestycyjne

termin nadsyłania aplikacji:  
21.02.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
alternatywne fundusze inwestycyjne

nr referencyjny: DOP_03_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 
Kompleksowa obsługa prawna projektów dofinansowanych przez NCBR z zakresu instrumentów finansowych i prawa nowych technologii.

Główne zadania:

 • sporządzanie interpretacji, analiz i opinii prawnych dot. alternatywnych spółek inwestycyjnych realizujących projekty grantowe z udziałem NCBR;
 • opracowywanie projektów i wzorów umów, regulaminów, instrukcji w zakresie przedsięwzięć itd. wykorzystujących instrumenty finansowe lub związanych z prawem nowych technologii, których stroną lub podmiotem finansującym jest NCBR;
 • udzielanie porad i konsultacji dotyczących funkcjonowania programu BRIdge Alfa, realizowanego przez NCBR;
 • udział w komitetach inwestycyjnych funduszy venture capital


OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego lub wykazanie się uprawnieniami pozwalającymi na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu opinii i analiz prawnych oraz interpretacji przepisów z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pomocy publicznej);
 • znajomość funkcjonowania alternatywnych spółek inwestycyjnych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1, w tym angielskiego prawniczego;
 • samodzielność, przejawianie inicjatywy, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • terminowość;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis);
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywnych funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • znajomość zasad finansowania projektów B+R ze środków publicznych oraz zasad udzielania pomocy publicznej;
 • doświadczenie w sprawach związanych z prawnymi aspektami finansowania nauki, pomocy publicznej i finansowania projektów ze środków publicznych;
 • szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu pomocy publicznej.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.