radca prawny

postępowania

termin nadsyłania aplikacji:  
23.02.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

RADCA PRAWNY


postępowania

nr referencyjny: BDP_03_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną procesu dochodzenia roszczeń przez NCBR (w szczególności z zakresu zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej), w tym za: sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i udzielanie wewnętrznych porad prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa oraz reprezentowanie NCBR w zakresie występowania przed sądami powszechnymi, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego
 • minimum trzy lata doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów pism procesowych oraz w sporządzaniu opinii prawnych, analiz i interpretacji z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego)
 • minimum trzy lata doświadczenia zawodowego w zakresie występowania przed sądami powszechnymi, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • praktyczne doświadczenie w zakresie procedur zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przypisywania odpowiedzialności osobom trzecim za zobowiązania do zwrotu środków
 • praktyczna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi oraz egzekucją
 • mile widziane doświadczenie w zakresie procedur odwoławczych, w tym w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis)
 • dobra obsługa pakietu MS Office
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne
 • terminowość, dobra organizacji pracy i samodzielność
 • odpowiedzialność
 • nienaganna postawa etyczna


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

BDP_03_S1_20_lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne.pdf (402 KB)

Oryginalna publikacja Aneta Garwolińska 24.02.2020 12:27 Aneta Garwolińska Pobierz