główny specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

termin nadsyłania aplikacji:  
08.06.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA OPERACYJNY
obsługa finansowo-merytoryczna umów

nr referencyjny: DWB_01_S3_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie opiekunem finansowo-merytorycznym wybranych projektów realizowanych przez beneficjentów NCBR w ramach programu PO WER.

Naszymi beneficjentami w tym programie są uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze, a rolą opiekuna projektu jest wspieranie tych podmiotów na poszczególnych etapach projektów, które otrzymały dofinansowanie z NCBR.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • rozliczanie wniosków o płatność w projektach, w tym analiza i ocena formalno-rachunkowa wydatków i zamówień udzielanych w ramach projektów (m.in.: sprawdzanie wszystkich dowodów księgowych związanych z projektem, angażowaniem personelu, uczestników);
 • weryfikacja poprawności udzielania zamówień w projektach (zgodności z zasadą konkurencyjności lub z PZP);
 • ścisła współpraca z beneficjentami NCBR, w tym bieżąca korespondencja z beneficjentami, udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi na pytania beneficjentów;
 • bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie weryfikacji wniosków o płatność;
 • wsparcie wiedzą i doświadczeniem współpracowników, prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • współpraca z innymi zespołami NCBR w zakresie realizacji powierzonych zadań i odpowiedzialności sekcji.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów EFS-POWER (np. w procesie oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenia dokumentacji, etc);
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją EFS-POWER;
 • znajomość zasad udzielania zamówień w projektach EFS-POWER (wiedza na temat zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności, rozeznania rynku);
 • umiejętność obsługi systemu SL2014-2020;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel);
 • wykształcenie wyższe.

MILE WIDZIANE:

 • 5 lat doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów EFS-POWER (np. w procesie oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenia dokumentacji, etc);
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, CIT).

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne_DWB_01_S3_21_Glowny_specjalista_operacyjny.pdf (459 KB)

13.07.2021 21:05 Maria Czapska-Kępka 11.06.2021 08:48 Maria Czapska-Kępka Pobierz

Wyniki naboru:

Proces rekrutacyjny zakończony bez wyboru kandydata do zatrudnienia.