kierownik sekcji operacyjnej

zarządzanie

termin nadsyłania aplikacji:  
25.05.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
zarządzanie

nr referencyjny: DOB_03_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kierowanie pracą sekcji oraz organizację pracy podległych pracowników.

 Główne zadania:

 • inicjowanie nowych strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa lub udziału w programach międzynarodowych we współpracy z ministerstwami;
 • organizowanie konkursów w celu wyłonienia najlepszych wykonawców oraz nadzór nad procesem zawierania z nimi umów o wykonanie i finansowanie projektów;
 • nadzór nad realizacją programów i projektów oraz nad procesem ich końcowej oceny merytorycznej;
 • wsparcie procesu wdrażania wyników projektów poprzez współpracę z zainteresowanymi podmiotami;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi NCBR;
 • zbieranie i opracowanie danych i analiz do planowania i monitorowania budżetu w zakresie właściwości działu we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrum;
 • przygotowanie projektu rocznego Planu Działalności oraz Sprawozdania z Działalności Centrum we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrum;
 • organizowanie i nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w zakresie właściwości działu.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego w tym 3 lata w zarządzaniu ludźmi;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętności budowania efektywnego zespołu, komunikatywność;
 • motywowanie pracowników i przekazywanie im informacji zwrotnej;
 • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • wykształcenie kierunkowe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • doświadczenie w pracy związane z obsługą projektów.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

lista osób spełniających kryteria formalne (516 KB)

Oryginalna publikacja Wioletta Skrzyńska 26.05.2021 16:17 Wioletta Skrzyńska Pobierz