radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

termin nadsyłania aplikacji:  
10.06.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

nr referencyjny: BDP_07_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę prawną zadań realizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej w Centrum.

 Główne zadania:

 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, regulaminów
  i innych dokumentów związanych z realizacją przez Centrum zadań w zakresie prowadzenia współpracy międzynarodowej i uczestnictwa Centrum
  w programach międzynarodowych, jak również zadań związanych ze wsparciem podmiotów publicznych oraz polskich wnioskodawców w programach ramowych Unii Europejskiej wspierających prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i innowacji
 • sporządzanie interpretacji, analiz i opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów krajowych, unijnych oraz stosowania postanowień porozumień
  i umów w zakresie współpracy międzynarodowej, związanych z prowadzoną działalnością Centrum
 • sporządzanie interpretacji, analiz, dokumentów i opinii prawnych dotyczących prawnych aspektów realizacji przez Centrum funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Horyzont Europa (KPK) oraz realizowanych przez Centrum działań na rzecz wsparcia polskich podmiotów w Brukseli
 • opracowanie oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw, upoważnień i innych oświadczeń woli, w tym w opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, przedkładanych do konsultacji, w tym przez organy Unii Europejskiej w języku angielskim
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym i współpraca w tworzeniu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, ich aktualizacja oraz sporządzanie wersji jednolitych

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego

 • minimum 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 1 rok
  w świadczeniu obsługi prawnej podmiotów współpracujących z podmiotami
  z zagranicy lub realizujących projekty międzynarodowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1, w tym angielskiego prawniczego

 • obsługa pakietu MS Office

 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis); samodzielność, inicjatywa, elastyczność, kreatywność

 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków

 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywane zadania

 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej

MILE WIDZIANE:

 •  doświadczenie w pracy w instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej/instytucji będącej beneficjentem projektu grantowego, w zakresie obsługi prawnych aspektów realizacji programów z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej lub środków przyznanych w ramach programów międzynarodowych lub funduszy EOG

 • doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów badawczo-rozwojowych, w tym w zakresie dot. komercjalizacji wyników badań lub transferu technologii

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne (450 KB)

Oryginalna publikacja Monika Szczegot-Pilarczyk 11.06.2021 16:14 Monika Szczegot-Pilarczyk Pobierz