starszy specjalista

kierownik projektów wewnętrznych

termin nadsyłania aplikacji:  
06.11.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA
kierownik projektów wewnętrznych

nr referencyjny: BSR_SPW_07_S1_19     miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: 1 cały etat 

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za efektywne zarządzanie projektami wewnętrznymi Centrum celem skutecznego wdrażania zmian i inicjatyw doskonaląco – rozwojowych.  

Główne zadania:

 • skuteczne i efektywne zarządzanie powierzonymi projektami wewnętrznymi wspierającymi realizację celów i strategii NCBR,
 • terminowa realizacja projektów wewnętrznych w oparciu o obowiązujące standardy i procesy zarządzania projektami,
 • bieżący monitoring i raportowanie kondycji projektów (terminowość, budżet, cel),
 • zapewnienie kompletności i aktualności dokumentacji projektowej,
 • zarządzanie ryzykiem w projektach,
 • aktualizacja repozytorium informacji o projektach,
 • mentoring, doradztwo członków zespołu projektowego w zakresie skutecznych metod realizacji projektu,
 • aktualizacja bazy wiedzy projektowej, rozwój i stosowanie najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania projektem,
 • stosowanie  obowiązujących narzędzi do skutecznego zarządzania projektami,
 • przeprowadzanie audytów projektów,
 • koordynacja komunikacji i współpracy między-projektowej,
 • ewaluacja zakończonych projektów.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania projektami,
 • umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej, finansowej i organizacyjnej połączone z doświadczeniem w inicjowaniu i wdrażaniu projektów,
 • doskonała organizacja pracy własnej i zespołu projektowego,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • zdolności przywódcze – umiejętność inspirowania i wyznaczania celów,
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami organizacji,
 • umiejętność osiągania ambitnych celów i dotrzymywania terminów,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • certyfikat zarządzania projektami.


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R,
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów z udziałem sektora publicznego,
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów doskonalących działalność operacyjną,
 • znajomość zasad Pzp.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista osób spełniających kryteria formalne (551 KB)

Oryginalna publikacja Anna Gierałtowska 07.11.2019 13:23 Anna Gierałtowska Pobierz