starszy specjalista

efektywność procesów

termin nadsyłania aplikacji:  
03.11.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

STARSZY SPECJALISTA


EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW 

nr referencyjny: BSR_04_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie systemem monitoringu efektywności procesów i organizacji oraz promowanie kultury ciągłego doskonalenia celem wzrostu dojrzałości procesowej organizacji. 

 

Główne zadania:

 • monitorowanie i ewaluacja procesów realizowanych w Centrum pod kątem efektywności, kontrola punktów krytycznych procesów,
 • pomiar i analiza wskaźników efektywności procesów,
 • audyt procesów,
 • zarządzanie systemem monitoringu efektywności procesów,
 • doskonalenie procesów (identyfikacja strat, „wąskich gardeł”, potencjału wzrostu efektywności),
 • inicjowanie i kierowanie ogólno-organizacyjnymi przedsięwzięciami z zakresu optymalizacji procesów,
 • zarządzanie systemem ciągłego doskonalenia,
 • nadzorowanie prac nad niezgodnościami z audytów wewnętrznych, monitorowanie skuteczności działań korygujących,
 • tworzenie raportów,
 • współpraca z innymi działami,
 • promocja najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania procesem,
 • udzielanie konsultacji, doradztwo,
 • promocja kultury ciągłego doskonalenia.OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z doskonaleniem procesów,
 • umiejętność analizy procesów biznesowych,
 • doświadczenie w analizie i zarządzaniu ryzykiem,
 • praktyczna znajomość narzędzi do analizy, monitoringu i doskonalenia procesów,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów IT wspierających zarządzanie procesami,
 • praktyczna znajomość założeń KPI, Kaizen lub Lean,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność definiowania wniosków i czytelnego ich prezentowania,
 • umiejętność prowadzenia warsztatów,
 • sumienność, odpowiedzialność i samodzielność.


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • praktyczna znajomość zagadnień i narzędzi wspierających zarządzanie w oparciu o KPI,
 • doświadczenie we wdrażaniu i promowaniu narzędzi lub systemów promujących Kaizen,
 • praktyczna znajomość narzędzi typu BPMS,
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

BSR_04_S1_19_lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne.pdf (489 KB)

28.11.2019 12:24 Anna Gierałtowska 05.11.2019 11:11 Anna Gierałtowska Pobierz

Wyniki naboru:

Paweł Bocianowski, Warszawa