radca prawny

ds. obsługi prawnej projektów i programów

termin nadsyłania aplikacji:  
17.01.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa unikatowa poduszka ratunkowa, wykorzystywana podczas zagrożenia lawinowego? Albo bioniczne protezy ręki? Jak można angażować druk 3D, robotykę oraz metodologię STEAM do kreowania nowoczesnej edukacji? To tylko kilka z projektów, które wspieramy na co dzień w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.


RADCA PRAWNY
ds. obsługi prawnej projektów i programów

nr referencyjny: BDP_01_S1_22    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedziana za obsługę prawną zadań związanych z realizacją przez NCBR programów i przedsięwzięć, w tym w ramach współpracy międzynarodowej.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, regulaminów i innych dokumentów związanych z realizacją przez Centrum zadań w zakresie realizacji programów lub przedsięwzięć, w tym także w ramach współpracy międzynarodowej i uczestnictwa Centrum w programach międzynarodowych, jak również zadań związanych ze wsparciem podmiotów publicznych;
 • sporządzanie interpretacji, analiz, dokumentów i opinii prawnych dotyczących prawnych aspektów realizacji przez Centrum programów i przedsięwzięć, wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej;
 • opracowanie oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw, upoważnień i innych oświadczeń woli, w tym w opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, przedkładanych do konsultacji;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym i współpraca w tworzeniu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, ich aktualizacja oraz sporządzanie wersji jednolitych.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego;
 • minimum 5-letnie całkowite doświadczenie zawodowe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, w tym angielskiego prawniczego;
 • obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis); samodzielność, inicjatywa, elastyczność, kreatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w instytucji przyznającej środki publiczne na realizację projektów lub realizującej programy zapewniające wsparcie projektów ze środków publicznych;
 • doświadczenie w pracy w instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej/instytucji będącej beneficjentem projektu grantowego, w zakresie obsługi prawnych aspektów realizacji programów z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej lub środków przyznanych w ramach programów międzynarodowych lub funduszy EOG;
 • doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów badawczo-rozwojowych, w tym w zakresie dot. komercjalizacji wyników badań lub transferu technologii.

OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Maurycy Palejczyk, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.