młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

termin nadsyłania aplikacji:  
17.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

MŁODSZY SPECJALISTA OPERACYJNY

rozliczanie umów beneficjentów

zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo 


nr referencyjny: DRK_05_S9_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA: 

Wsparcie w rozliczaniu umów o dofinansowanie projektów beneficjentów (uczelnie wyższe i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym) w ramach programu PO WER.GŁÓWNE ZADANIA:
 

  • rozliczanie wniosków o płatność realizowanych umów (analiza formalno-rachunkowa wydatków i zamówień udzielanych w ramach projektów, sprawdzanie dowodów księgowych związanych z zaangażowaniem personelu i uczestników projektów, etc.);
  • wsparcie beneficjentów w procesie wdrażania oraz rozliczania projektów (udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi, prowadzenie korespondencji); 
  • bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie weryfikacji wniosków o płatność. 

 
OCZEKIWANIA:

  • min. rok doświadczenia zawodowego;
  • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
  • samodzielność w rozwiązywaniu problemów i dobra organizacja pracy;
  • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
  • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy w zespole oraz budowania dobrych relacji ze współpracownikami i klientami;
  • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.


MILE WIDZIANE:

  • znajomość systemu informatycznego SL2014.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Karolina Szymczyk, Warszawa
Małgorzata Żandarska, Warszawa
Andrzej Żmuda, Warszawa
Ilona Radziwonka-Baczul, Warszawa
Emanuela Rudnicka, Pruszków

Doświadczenie i kompetencje kandydatów odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.