kierownik działu

obsługi prawnej

termin nadsyłania aplikacji:  
01.07.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI PRAWNEJ

nr referencyjny: DOP_04_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Koordynacja realizacji usług świadczonych na rzecz NCBR w zakresie opiniowania pod kątem formalnoprawnym wszelkich dokumentów oraz doradztwa prawnego w zakresie procesów realizowanych przez NCBR.

Kierownik działu obsługi prawnej odpowiada za efektywne koordynowanie wykonywania zadań przez zespół działu (10+ pracowników) realizowanych w ramach wsparcia NCBR w zakresie opracowywania projektów aktów prawnych i innych dokumentów na potrzeby realizacji przez NCBR zadań statutowych oraz zadań wykonywanych w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach programów operacyjnych oraz opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów pism, dokumentów (w tym dokumentacji konkursowej oraz dokumentacji powstającej w ramach realizowanych przez NCBR przedsięwzięć, również tych realizowanych w trybie partnerstwa innowacyjnego lub zamówień przedkomercyjnych) i umów, których stroną jest NCBR.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • tytuł radcy prawnego lub wykazanie się uprawnieniami pozwalającymi na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu opinii i analiz prawnych oraz interpretacji przepisów z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa handlowego, gospodarczego, prawa administracyjnego)
 • minimum 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania pracą zespołu prawnego
 • doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów badawczo-rozwojowych lub doradztwie na rzecz instytucji lub podmiotu realizującego zadania w zakresie finansowania projektów ze środków publicznych
 • dobra znajomość prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego (minimum C1)
 • umiejętność tworzenia i negocjowania dokumentów prawnych w języku angielskim
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • orientacja na cel, myślenie i działanie operacyjne
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.