główny specjalista

innowacyjne zamówienia publiczne

termin nadsyłania aplikacji:  
18.05.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA
innowacyjne zamówienia publiczne

nr referencyjny: DRIM_18_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Wsparcie zespołów merytorycznych prowadzących pogramy B+R realizowane przez NCBR w ramach innowacyjnych zamówień publicznych w zakresie obsługi formalno-prawnej procesu zamówień publicznych.

Główne zadania:

 • tworzenie dokumentacji przetargowej/konkursowej programów badawczych realizowanych w modelu problem-driven research (w szczególności udział w przygotowaniu kryteriów, regulaminów, uregulowań umownych, SIWZ-ów oraz wsparcie prac komisji przetargowych/konkursowych);
 • stała i bieżąca współpraca z działem prawnym i działem zakupów w toku opracowania, konsultowania i uzgadniania dokumentacji przetargowej/konkursowej;
 • udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych;
 • bieżące wsparcie zespołów merytorycznych w kwestiach związanych prawem zamówień publicznych lub PCP;
 • wsparcie zespołów merytorycznych w nadzorze nad wykonywaniem umów w ramach prowadzonych programów. 


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie prawnicze);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z praktyczną obsługą zamówień publicznych;
 • doświadczenie i umiejętność w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia, tworzeniu warunków udziału w postępowaniu, tworzeniu kryteriów oceny ofert wraz z metodyką wyliczania punktów, tworzeniu projektów umów i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • doświadczenie w pracach komisji przetargowych;
 • doświadczenie w sporządzaniu opinii związanych z działaniem administracji publicznej lub ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • dobra znajomość MS Excel i MS Word;
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjnie;
 • dokonała organizacja pracy własnej;
 • zaangażowanie, inicjatywa i zorientowanie na efekty;
 • dokładność, terminowość;
 • otwartość na pracę w dynamicznym środowisku;
 • nienaganna postawa etyczna.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Krzysztof Bartosiak, Warszawa