główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

termin nadsyłania aplikacji:  
24.11.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA WSPARCIA
zwrot środków europejskich

nr referencyjny: BDP_09_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną procesu dochodzenia roszczeń przez NCBR (w tym, z zakresu zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej), tj. za: prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków, stwierdzenia nadpłaty oraz udzielenia ulgi w spłacie należności, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i udzielanie wewnętrznych porad prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących zwrotu środków z projektów finansowanych ze środków UE.

Główne zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie: zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu środków z projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie projektów pism, opinii prawnych, postanowień i decyzji administracyjnych w toku prowadzonych przez NCBR postępowań administracyjnych;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi NCBR w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • sporządzenie projektów stanowisk merytorycznych w odpowiedzi na odwołania złożone od decyzji administracyjnych wydanych przez NCBR;
 • przygotowywanie projektów pism, opinii w toku inicjowanych przez NCBR postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych komórkom merytorycznym NCBR, w zakresie dotyczącym procesu dochodzenia zwrotu środków od beneficjentów projektów finansowanych ze środków UE.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum pięć lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość procedur zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedur związanych z przypisywaniem odpowiedzialności osobom trzecim za zobowiązania do zwrotu środków;
 • praktyczna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis);
 • terminowość, dobra organizacji pracy i samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne (450 KB)

Oryginalna publikacja Katarzyna Turska 26.11.2020 10:17 Katarzyna Turska Pobierz