REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_20
specjalista

kontrola projektów

DKP_02_S4_20
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_01_S2_20
główny specjalista

wsparcie projektów informatycznych (PMO)

DSI_01_S1_20
główny księgowy

księgowość

DK_01_S1_20