zastępca dyrektora działu

krajowy punkt kontaktowy

termin nadsyłania aplikacji:  
22.12.2021Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki. NCBR realizuje także zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu ramowego UE na rzecz wsparcia badań i innowacji - Horyzont Europa. To już 9. program ramowy UE w tej dziedzinie i zarazem największy na świecie program tego typu. HE dysponuje budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Eksperci KPK wspierają polskie podmioty w aplikowaniu do programu oraz na etapie realizacji projektów. Poprzez działania opiniodawcze i negocjacyjne na etapie programowania, a także działania szkoleniowe i konsultacyjne w relacji z zainteresowanymi podmiotami, KPK podejmuje starania na rzecz maksymalizacji udziału polskich beneficjentów w tym europejskim przedsięwzięciu o kluczowym znaczeniu dla sektora badań i innowacji.


ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU 
krajowy punkt kontaktowy

nr referencyjny: BWM_DKPK_01_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Kluczowym zadaniem na tym stanowisku będzie merytoryczny i administracyjny nadzór nad działaniami Sekcji Koordynacji i Działań Horyzontalnych oraz Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego

Główne zadania: 
 

 • nadzór nad realizacją zadań o charakterze horyzontalnym oraz optymalizacja procesów z tym związanych w DKPK;
 • koordynowanie realizacji zadań DKPK dotyczących PR UE Horyzont Europa w zakresie filara I i III;
 • planowanie, monitorowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów;
 • zapewnienie właściwej współpracy z innymi Komórkami Organizacyjnymi w ramach Działu i Centrum.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa, administracji, ekonomii lub stosunków międzynarodowych;
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym min 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w urzędzie administracji publicznej;
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących Programu Ramowego UE Horyzont Europa;
 • doświadczenie w optymalizacji procesów oraz tworzeniu procedur;
 • dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • biegła znajomość jęz. angielskiego na poziomie minimum C1 wg skali Rady Europy;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu;
 • rozbudowane umiejętności analitycznego myślenia;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

MILE WIDZIANE:

 • dobra znajomość zagadnień związanych z systemem prawnym i instytucjonalnym UE;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w środowisku związanym z B+R+I;
 • znajomość jęz. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie min. B2 wg skali Rady Europy.

OFERUJEMY: 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Robert Grabeł, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.