dyrektor działu

dział rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami

termin nadsyłania aplikacji:  
11.08.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

 

DYREKTOR DZIAŁU

ROZWOJU INNOWACYJNYCH METOD ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI

 


nr referencyjny: DRIM_01_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat 

TWOJA ROLA:

Zarządzanie pracą Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami (DRIM) realizującego zadania umożliwiające wdrażanie strategicznych programów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale komercjalizacji, z wykorzystaniem innowacyjnych zamówień publicznych.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • inicjowanie, uruchamianie i zarządzanie strategicznymi programami wykorzystującymi innowacyjne zamówienia publiczne, zaawansowane rozwiązania techniczne, organizacyjne i procesowe, a w konsekwencji stymulowanie popytu na produkty i usługi innowacyjne;
 • poszukiwanie i adaptacja do warunków polskich najlepszych praktyk w zakresie finansowania i zarządzania pracami B+R oraz wspierania komercjalizacji wyników badań;
 • nadzór nad nawiązywaniem i rozwojem współpracy z aktualnymi i potencjalnymi partnerami i interesariuszami programów realizowanych przez dział;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu.

 

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem projektów, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów wykorzystujących środki publiczne, których celem lub elementem były prace B+R;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu pracą podległego zespołu;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych (w tym rozwiązań innowacyjnych);
 • zainteresowanie i znajomość zagadnień związanych z innowacją, projektami B+R i komercjalizacją badań naukowych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • łatwość budowania i rozwijania relacji oraz sieci kontaktów zawodowych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • umiejętność efektywnego planowania, organizacji pracy i ustalania priorytetów;
 • determinacja w realizacji wyznaczonych celów;
 • znajomość programów MS Office na poziomie minimum średnio zaawansowanym;
 • nienaganna postawa etyczna.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu, po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Wojciech Racięcki