radca prawny

radca prawny

termin nadsyłania aplikacji:  
13.10.2019


NCBR+ sp. z o.o.

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

RADCA PRAWNYnr referencyjny: DOP_01_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierać obsługę prawną jaką świadczy NCBR+ na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do najważniejszych odpowiedzialności na tym stanowisku należeć będzie sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania przepisów prawnych w obszarze dochodzenia roszczeń (w szczególności z zakresu zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej).


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego
 • minimum trzy lata doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów pism procesowych oraz w sporządzaniu opinii prawnych, analiz i interpretacji z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego)
 • praktyczne doświadczenie w zakresie procedur zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przypisywania odpowiedzialności osobom trzecim za zobowiązania do zwrotu środków
 • praktyczna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi oraz egzekucją
 • mile widziane doświadczenie w zakresie procedur odwoławczych, w tym w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis)
 • dobra obsługa pakietu MS Office
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne
 • terminowość, dobra organizacji pracy i samodzielność
 • odpowiedzialność
 • nienaganna postawa etyczna


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.