ekspert wsparcia

komunikacja i promocja

termin nadsyłania aplikacji:  
08.09.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT WSPARCIA
w Dziale Komunikacji i Promocji

nr referencyjny: DPR_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba na tym stanowisku będzie pełniła rolę ambasadora działalności NCBR i będzie odpowiedzialna za rozpowszechnianie, promocję, a także kreowanie i realizację działań edukacyjnych z zakresu oferty programowej NCBR.

Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • prezentowanie oferty NCBR, podczas różnego rodzaju wydarzeń;
 • dbałość o aktualizowanie informacji o ofercie NCBR, sprawne funkcjonowanie narzędzi komunikacji z klientami NCBR;
 • inicjowanie i realizacja działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do klientów NCBR;
 • dbałość o aktualizację informacji o ofercie NCBR w zespole wsparcia komunikacji i promocji;
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Grupy NCBR;
 • pełnienie roli współprowadzącego części wydarzeń w ramach realizowanych zadań;
 • wsparcie innych działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych w dziale (głównie targi, konferencje, kongresy).

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej;
 • minimum 2-letnie doświadczenie związane z wystąpieniami (prowadzenie prezentacji, konferencji, wykładów, prelekcji);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową (minimum C1);
 • doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji udokumentowane doświadczeniem w wystąpieniach publicznych w ramach prezentacji lub promocji działań firmy;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • rozbudowane umiejętności networkingowe;
 • samodzielność i elastyczność;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • gotowość do częstych podróży służbowych.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w realizacji webinarów lub spotkań online;
 • doświadczenie w promocji zagadnień z obszaru B+R.

Szukamy pracownika, który już posiada lub w krótkim czasie jest w stanie posiąść wiedzę (przede wszystkim odnośnie programów konkursowych, ale także i innych działań realizowanych przez NCBR) niezbędną do aktywnego promowania naszej organizacji.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Dorota Toczyska, Otwock

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.