starszy specjalista

koordynator programu

termin nadsyłania aplikacji:  
15.09.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

STARSZY SPECJALISTA 


koordynator programu

umowa o pracę lub umowa na czas zastępstwa


nr referencyjny: DKO_10_S3_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za koordynację realizacji zadań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad wdrażaniem i realizacją wybranych programów NCBR.

Główne zadania:

 • merytoryczny nadzór nad wdrażaniem i realizacją programu
 • merytoryczne monitorowanie prawidłowej realizacji projektów wyłonionych w konkursach
 • monitorowanie wdrożeń wyników prac B+R projektów i bieżący kontakt z wykonawcami w okresie trwałości umów o dofinansowanie
 • opracowywanie sprawozdań okresowych z realizacji programu oraz informacji i analiz z tym związanych
 • współpraca z Komitetami Sterującymi programów i ekspertami merytorycznymi
 • reprezentowanie NCBR w kontaktach z interesariuszami programów/projektów
 • bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnym Centrum


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze nauk technicznych lub przyrodniczych
 • minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu lub realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków UE lub krajowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (poziom B1)
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w dużym zespole i komunikowania się z różnymi środowiskami
 • mile widziana znajomość systemu SL2014
 • odpowiedzialność za realizację wykonywanych zadań
 • nienaganna postawa etyczna i wysoka kultura osobista

OFERUJEMY:Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Aleksandra Tarka, Warszawa

Dominika Teklińska, Warszawa

Grzegorz Wojtczak, Kraków