starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

termin nadsyłania aplikacji:  
11.09.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

 

STARSZY SPECJALISTA

analiza i weryfikacja poprawności
zamówień publicznych w projektach  


 
nr referencyjny: DFP_05_S1_19            miejsce pracy: Warszawa          wymiar etatu: pełny etat

  

TWOJA ROLA:

weryfikacja poprawności zamówień publicznych oraz wykrywanie nieprawidłowości w realizowanych projektach.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • ocena kwalifikowalności wydatków i zasad udzielania zamówień publicznych;
 • współpraca z instytucjami audytowymi i kontrolnymi w zakresie stwierdzonych uchybień finansowych w projektach;
 • opiniowanie decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie zwrotu środków i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych;
 • opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kwalifikowalności wydatków, zasad udzielania zamówień publicznych, kontroli i nieprawidłowości;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydania indywidualnych interpretacji, postanowień i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
 • gromadzenie danych i raportowanie o nieprawidłowościach przy realizacji projektów - współpraca w tym zakresie z właściwymi instytucjami.

 

JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie);
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w obsłudze projektów finansowanych z funduszy krajowych i/lub strukturalnych (obsługa prawna, kontrola zarządcza, audyt projektów);
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z procesem weryfikacji dokumentacji beneficjentów dotyczącej udzielania zamówień publicznych oraz programów finansowanych ze środków unijnych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o NCBR, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • umiejętność samodzielnego intepretowania przepisów, przygotowywania opinii i analiz prawnych;
 • średnio zaawansowaną znajomość programów Ms Office;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji, współpracy w zespole oraz budowania dobrych relacji ze współpracownikami, klientami Centrum;
 • umiejętność efektywnego planowania pracy i realizacji zadań w terminie;
 • nienaganną postawę etyczną;
 • jesteś skrupulatny/a i samodzielny/a.

 

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem programów badawczo-rozwojowych i/lub inwestycyjnych;
 • doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • znajomość obsługi programów prawniczych LEX, Legalis.OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Proces zakończył się bez wyboru kandydata.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

lista formalna DFP_05_S1_19 (388 KB)

14.10.2019 11:06 Anna Gierałtowska 13.09.2019 17:29 Małgorzata Sikorska Pobierz