ekspert wsparcia

analityk biznesowy

termin nadsyłania aplikacji:  
03.02.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ANALITYK BIZNESOWY
ekspert wsparcia

nr referencyjny: BSR_05_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę, projektowanie, optymalizację procesów biznesowych. Wyznaczanie priorytetów w zakresie automatyzacji, współpracę z zespołem deweloperskim przy tworzeniu oprogramowania, wdrażanie biznesowe przyjętych rozwiązań IT. Przystąpi do opracowania i wdrażania architektury biznesowej NCBR.

Główne zadania:

 

 • identyfikacja, modelowanie, klasyfikacja procesów;
 • analiza i usprawnianie procesów biznesowych, inicjowanie działań doskonalących;
 • wskazywanie potencjału do automatyzacji, przygotowanie specyfikacji wymagań biznesowych,
 • projektowanie funkcjonalności systemu (specyfikacja funkcjonalna) oraz uczestniczenie we wdrażaniu nowych funkcjonalności (rozwiązanie techniczne);
 • współuczestniczenie w identyfikacji źródeł danych oraz w tworzeniu modeli danych, definiowanie wskaźników wydajności procesów;
 • zbieranie i analiza danych procesowych, tworzenie raportów, zasilanie narzędzi analitycznych;
 • zaplanowanie, zaprojektowanie i wdrożenie architektury biznesowej, która będzie stanowiła odpowiedź na wyzwania związane z funkcjonowaniem NCBR;
 • wskazanie na podstawie przygotowanej architektury biznesowej kierunków działań wraz z dedykowanymi rozwiązaniami w obszarze biznesowym, technologicznym, operacyjnym;
 • wspieranie komórek organizacyjnych we właściwym rozumieniu stosowanego podejścia procesowego oraz architektury biznesowej.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze analizy biznesowej w tym w budowie i wdrażaniu architektury biznesowej;

 • umiejętność zarządzania procesami oraz portfelem procesów w organizacji min. z zastosowaniem metodyk zwinnych;

 • praktyczne doświadczenie w:

⇒ modelowaniu procesów biznesowych, wdrażaniu workflow;

⇒ opracowaniu dokumentacji procesowej (przypadki użycia, diagramy stanów, diagram klas, cykle życia, modele BPMN, UML);

⇒ opracowywaniu i przeprowadzeniu testów akceptacyjnych;

⇒ tworzeniu modelu danych:

⇒ definiowaniu i rozwoju architektury biznesowej;

 • znajomość narzędzi wspierających zarządzanie procesami oraz architekturą biznesową;
 • zdolności analityczne, samodzielne konstruowanie wniosków i czytelne prezentowanie danych;
 • spostrzegawczość i kreatywność;
 • umiejętność komunikacyjne, facylitacji i organizacji pracy zespołu;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość rozwiązań z zakresu Business Intelligence, hurtowni danych, systemów raportowania;

 • znajomość narzędzi do modelowania architektury biznesowej;

 • zarządzanie projektami;

 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 (wg. skali Rady Europy)

 • znajomość zagadnień lean, agile, scrum;

 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Rekrutacja zakończona bez wyboru kandydata.