starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

termin nadsyłania aplikacji:  
26.01.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
programy i konkursy krajowe

nr referencyjny: BSR_03_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Udział w opracowywaniu projektów programów/ konkursów finansowanych ze środków krajowych oraz ich uruchamianie i monitorowanie celem skutecznej i efektywnej realizacji celów i strategii Centrum w tym obszarze. 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi- projektów programów/ konkursów krajowych
 • przygotowanie, definiowanie, uruchamianie- tam, gdzie jest to wymagane- we współpracy z Radą Centrum konkursów/ programów lub zmian do nich
 • wsparcie w bieżącym monitoringu harmonogramu konkursów i wykorzystania alokacji w programach/ konkursach krajowych
 • wsparcie w monitorowaniu wskaźników realizacji programów i konkursów krajowych
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji programów i konkursów krajowych
 • wsparcie w przygotowywaniu analiz, zestawień dot. programu na potrzeby interesariuszy, kontroli, zapytań zewnętrznych
 • inicjowanie i koordynacja zadań doskonalących oraz zwiększających efektywność realizacji programów i konkursów, zwłaszcza w obszarze satysfakcji Wnioskodawcy / Beneficjenta
 • zapewnienie efektywnej komunikacji i obiegu dokumentacji dot. programów/ konkursów krajowych


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, mile widziane w obszarze tworzenia oferty, strategii lub B+R
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • samodzielność, skrupulatność, terminowość realizacji zadań
 • nienaganna postawa etyczna


MILE WIDZIANE:

 • stopień doktora nauk technicznych lub ekonomicznych
 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową
 • wiedza nt. funkcjonowania finansów publicznych


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Paula Rapiej, Warszawa.

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.