główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie Horyzont Europa oraz komunikacji i promocji

termin nadsyłania aplikacji:  
07.11.2021Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki. NCBR realizuje także zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu ramowego UE na rzecz wsparcia badań i innowacji - Horyzont Europa. To już 9. program ramowy UE w tej dziedzinie i zarazem największy na świecie program tego typu. HE dysponuje budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Eksperci KPK wspierają polskie podmioty w aplikowaniu do programu oraz na etapie realizacji projektów. Poprzez działania opiniodawcze i negocjacyjne na etapie programowania, a także działania szkoleniowe i konsultacyjne w relacji z zainteresowanymi podmiotami, KPK podejmuje starania na rzecz maksymalizacji udziału polskich beneficjentów w tym europejskim przedsięwzięciu o kluczowym znaczeniu dla sektora badań i innowacji.


GŁÓWNY SPECJALISTA OPERACYJNY
ds. problematyki równości płci w programie Horyzont Europa
oraz komunikacji i promocji w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego

nr referencyjny: BWM_SKDH_01_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za koordynację kwestii związanych z równością płci zgodnie z polityką PR UE Horyzont Europa oraz za koordynację aktywności DKPK o charakterze komunikacyjno-promocyjnym.

Jeśli…

 • masz doświadczenie w sferze B+R+I
 • sprawnie porozumiewasz się w jęz. angielskim
 • interesuje Cię współpraca międzynarodowa
 • lubisz kontakt z ludźmi

…być może to idealna praca dla Ciebie.

 Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie działań konsultacyjnych i szkoleniowych dla polskich podmiotów sektora B+R+I w zakresie przygotowywania i wdrażania tzw. Planów Równości Płci (Gender Equality Plans) zgodnie z wymogami programu Horyzont Europa;
 • gromadzenie i opracowywanie informacji zgodnie z przypisanym obszarem programu HE na potrzeby prezentacji, publikacji, konsultacji, ekspertyz oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie odpowiednich obszarów programu Horyzont Europa poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach;
 • udział w seminariach i spotkaniach organizowanych przez Dział Krajowego Punktu Kontaktowego oraz współpracujące instytucje; analiza publikacji;
 • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską, analiza dokumentów i udział w opracowywaniu stanowisk, a także reprezentowanie PL we wskazanych gremiach UE;
 • koordynacja zadań o charakterze komunikacyjno-promocyjnym w ramach Działu KPK (m.in.: redakcja wybranych materiałów, scalanie wkładów od ekspertów DKPK, dbanie o spójność przekazu i sprawny przepływ informacji we współpracy z Działem Komunikacji i Marketingu Strategicznego NCBR).

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;

 • dobra znajomość zagadnień z zakresu równości płci, także w kontekście międzynarodowym;

 • znajomość zasad funkcjonowania programu Horyzontu Europa;

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym min. 3-letnie doświadczenie w pracy związanej ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 (wg skali Rady Europy);

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

 • umiejętność sprawnego pisania tekstów – „lekkie pióro”;

 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, predyspozycje do koordynacji zadań w grupie;

 • umiejętności syntetycznego prezentowania treści;

 • umiejętność współpracy i podejmowania inicjatywy;

 • profesjonalizm, elastyczność i sprawczość;

 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • ukończone studia w zakresie gender studies;
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami UE;
 • doświadczenie w zakresie komunikacji i promocji;
 • dobra znajomość mediów społecznościowych;
 • znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności z Programów Ramowych UE;
 • znajomość: języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i prezentacji.

OFERUJEMY:
 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Beata Oleksy, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.