kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (rozwój potencjału badawczego)

termin nadsyłania aplikacji:  
18.12.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
Krajowy Punkt Kontaktowy

nr referencyjny: BWM_SRB_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie SEKCJĄ ROZWOJU POTENCJAŁU BADAWCZEGO w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego.

 Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • nadzór i koordynacja prac Sekcji związanych z realizacją zadań w ramach Sieci Euraxess oraz w następujących obszarach programu Horyzont Europa:   
  • Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej (Widening Participation and ERA);
  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council;
  • Działania „Maria Skłodowska-Curie” (Marie Skłodowska-Curie Actions;
  • Infrastruktury badawcze (Research Infrastructures);
  • Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre);
  • Europejska Rada ds. Innowacji i Europejskie ekosystemy innowacji (The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems);
  • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology).

Główne zadania Działu to:

 • monitorowanie polityk i działań związanych z ekosystemem wsparcia innowacji Unii Europejskiej w szczególności w ramach programu Horyzont Europa;
 • udział w pracach komitetów programowych programu Horyzont Europa i reprezentowanie stanowiska Polski;
 • udział w pracach krajowych grup eksperckich;
 • współudział w przygotowywaniu dokumentów, w tym stanowisk Rządu RP w odniesieniu do programu Horyzont Europa oraz polityki naukowo-innowacyjnej UE;
 • współudział w przygotowywaniu instrumentów wsparcia dla polskich wnioskodawców biorących udział w konkursach programu Horyzont Europa;
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych i mentoringowych w zakresie programu Horyzont Europa;
 • stała współpraca z Biurem NCBR w Brukseli.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze badań i innowacji, w tym doświadczenie związane z koordynacją zadań w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z instytucjami Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowaniu stanowiska RP;
 • dobra znajomość procesu decyzyjnego Unii Europejskiej oraz zasad działania programów ramowych UE ds. badań i innowacji;
 • znajomość zagadnień związanych z ekosystemem innowacji w Polsce oraz finansowaniem projektów B+R+I;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1;
 • umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • profesjonalizm, orientacja biznesowa, elastyczność i sprawczość;
 • umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i organizacyjne;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z programów ramowych;
 • znajomość języka francuskiego na poziomie minimum B2;
 • studia podyplomowe/ szkolenia specjalistyczne w zakresie zagadnień związanych z działaniem instytucji Unii Europejskiej.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces zakończony bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.