radca prawny

obsługa prawna

termin nadsyłania aplikacji:  
08.12.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
obsługa prawna

nr referencyjny: BDP_10_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę prawną projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa.

Główne zadania:

 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym dokumentów przygotowywanych w ramach programów i przedsięwzięć uruchamianych przez NCBR, w szczególności dotyczących finansowania projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa;
 • opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu projektów dokumentów, umów i pism w ramach zadań realizowanych przez NCBR, w szczególności w zakresie dotyczącym ww. obszaru;
 • obsługa prawna posiedzeń Komitetu Sterującego, w tym przygotowywanie projektów dokumentów i opiniowanie pod względem formalnoprawnym dokumentów na potrzeby organów NCBR;
 • doradztwo prawne oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie realizacji zadań NCBR, w szczególności w obszarze finansowania projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym aktów prawnych dotyczących obszaru działania NCBR i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi NCBR.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego;
 • minimum 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego, w tym: 
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów działających w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1, w tym angielskiego prawniczego;
 • obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis);
 • samodzielność, inicjatywa, elastyczność, kreatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Mariusz Beliniak, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.