specjalista operacyjny

kontrola projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
01.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA OPERACYJNY
kontrola projektów

nr referencyjny: DKP_08_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

umowa na czas zastępstwa

1 rok


TWOJA ROLA: 

Pracując z nami w Dziale Kontroli Projektów będziesz przeprowadzać kontrole projektów realizowanych przez Beneficjentów NCBR, które są finansowane ze środków publicznych (m. in. ze środków unijnych, np. POIG, POIŚ, POIR).

GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych (kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta, jak i w miejscu realizacji projektu);
 • przygotowywanie informacji pokontrolnych i wniosków pokontrolnych, w tym zaleceń w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości oraz informowanie o wykrytych w wyniku kontroli nieprawidłowościach, jak i nałożonych korektach finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonanych kontroli;
 • koordynacja pracy podmiotów zewnętrznych, którym zlecono zadania kontrolne.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 2 lata całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów finansowanych ze środków publicznych (np. proces oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc.);
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych - około dwóch trzydniowych wyjazdów w miesiącu (podczas pandemii kontrole wyjazdowe zostały wstrzymane i realizowane są kontrole zza biurka);
 • wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość MS Word i MS Excel;
 • znajomość j. angielskiego, min. na poziomie A2;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista i asertywność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość zasad udzielania zamówień w projektach (wiedza na temat zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności, rozeznania rynku);
 • doświadczenie w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych lub innych środków publicznych;
 • umiejętność obsługi systemu SL2014.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Hubert Kucharski, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.