młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

termin nadsyłania aplikacji:  
01.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


MŁODSZY SPECJALISTA OPERACYJNY

obsługa finansowo-merytoryczna umów

nr referencyjny: DWB_03_S2_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

umowa o pracę / umowa na czas zastępstwa

TWOJA ROLA: 

Poszukujemy pracowników, którzy będą odpowiedzialni za merytoryczną i finansową opiekę nad wybranymi umowami z beneficjentami NCBR realizującymi projekty dofinansowane ze środków publicznych, w tym ze środków UE.

Jako opiekun projektów będziesz na co dzień wspierał naszych beneficjentów, głównie firmy, na poszczególnych etapach realizowanych przez nich projektów.

Praca w tej roli cechuje się różnorodnością realizowanych zadań, dzięki czemu jest bardzo rozwijająca i ciekawa. Z pewnością nie grożą Ci nuda i rutyna.

GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektów (np. monitorowanie, analizowanie i opiniowanie zmian w projekcie, aneksowanie umów o dofinansowanie itp.);
 • rozliczanie wniosków o płatność realizowanych umów (m. in. analiza formalno-rachunkowa wydatków i zamówień udzielanych w projektach, sprawdzanie dowodów księgowych związanych z wydatkami projektowymi, etc.);
 • weryfikacja postępu rzeczowego w projektach i kwalifikowalności wydatków beneficjenta na podstawie dokumentów, raportów okresowych;
 • współpraca z ekspertami zewnętrznymi (np. w zakresie oceny merytorycznej dot. zmian w projekcie);
 • bieżąca obsługa i wsparcie beneficjentów w zakresie realizowanych przez nich projektów (udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi, prowadzenie korespondencji);
 • przygotowywanie pism, analiz, notatek, zestawień itp. na potrzeby zadań realizowanych przez dział.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 1 rok całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • minimum wykształcenie średnie;
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel);
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy w zespole oraz budowania dobrych relacji ze współpracownikami i klientami;
 • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie obejmujące obsługę projektów dofinansowanych ze środków publicznych/UE (np. proces oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc);
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • umiejętność obsługi systemu SL2014;
 • doświadczenie w pracy w instytucji przyznającej dofinansowanie na realizację projektów.
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Piotr Kapuśniak, Biłgoraj
Anna Łepkowska, Ząbki
Robert Czajkowski, Warszawa
Paulina Bąk, Warszawa
Aleksandra Szestowicka, Radzymin
Renata Macewicz, Warszawa
Paweł Płaszcz, Warszawa
Gabriela Gadomska, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatów odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.