kierownik projektu

nowoczesne systemy wentylacji

termin nadsyłania aplikacji:  
18.06.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK PROJEKTU

nowoczesne systemy wentylacji

nr referencyjny: DRIM_23_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Poszukujemy kierownika projektu, który opracuje, uruchomi i kompleksowo zrealizuje (w ramach innowacyjnych zamówień publicznych – po więcej informacji zapraszamy TUjeden z naszych badawczo-rozwojowy projektów z obszaru nowoczesnych rozwiązań wentylacji dla szkół i domów.

Główne zadania:

 • prowadzenie dużego projektu wdrożeniowego w trakcie którego powadzone będą prace badawczo-rozwojowe a efektem projektu będzie wytworzenie nowych technologii;
 • zdefiniowanie zakresu projektu oraz określenie jego szczegółów operacyjnych;
 • przygotowanie i udział w postępowaniu (w ramach innowacyjnych zamówień publicznych), którego celem będzie wyłonienie wykonawców projektu;
 • aktywne (finansowe i merytoryczne) zarządzanie projektem, wraz z nadzorem nad projektami badawczymi realizowanymi w ramach projektu przez wyłonionych wykonawców;
 • pełnienie funkcji ambasadora projektu, nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów, umożliwiającej sprawne zarządzanie projektem badawczym oraz transfer wyników do ostatecznych odbiorców.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w obszarze wentylacji lub/i ochrony środowiska lub/i pokrewnym;
 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem lub/i w prowadzeniu projektów;
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów B+R oraz doświadczenie w opracowywaniu nowych technologii i/lub w ich wdrożeniach na rynek komercyjny;
 • mile widziane kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz w zakresie prowadzenia przetargów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się, w tym również w obszarze merytorycznym związanym z budownictwem oraz wentylacją;
 • samodzielność, inicjatywa i elastyczność;
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • nienaganna postawa etyczna.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Mariusz Skwarczyński, Lublin


Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.