ekspert wsparcia

strategia i rozwój

termin nadsyłania aplikacji:  
18.06.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT WSPARCIA
strategia i rozwój

nr referencyjny: BSR_09_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Analiza i rekomendowanie strategicznych kierunków rozwoju Centrum w tym oferty programowej i modelu jego funkcjonowania celem kreowania trendów innowacji i efektywnej realizacji zadań. 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wsparcie w tworzeniu, aktualizacji strategii Centrum
 • przygotowywanie strategicznych analiz i planów nt. kierunków rozwoju Centrum
 • nadzór nad procesem zarządzania inicjatywami programowymi
 • rekomendowanie oraz przewodniczenie inicjatywom istotnym dla strategicznego rozwoju Centrum
 • współpraca i rozwój relacji z kluczowymi partnerami i interesariuszami Centrum
 • wsparcie w definiowaniu modelu biznesowego wspierającego efektywność i rozwój Centrum
 • analiza i monitoring trendów rynkowych oraz krajowych i światowych polityk strategicznych w celu rekomendowania rozwoju oferty programowej Centrum
 • wsparcie w przygotowywaniu strategicznych dokumentów Centrum (plan i sprawozdanie z działalności)
 • dbałość o wizerunek Centrum, reprezentowanie Centrum na konferencjach oraz w zespołach roboczych
 • doradztwo i merytoryczne wsparcie pracowników Biura


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 8-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w tym min. 3 –letnie w obszarze rozwoju strategicznego, konsultingu lub B+R
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • głęboka ogólna wiedza w zakresie zarządzania, znajomość trendów rozwojowych krajowych i unijnych, w szczególności w zakresie digitalizacji administracji publicznej, B+R+I
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami organizacji
 • wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia
 • łatwość nawiązywania i rozwijania relacji i sieci kontaktów
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym
 • nienaganna postawa etyczna


MILE WIDZIANE:

 • stopień doktora nauk technicznych lub ekonomicznych
 • znajomość metod definiowania modeli biznesowych
 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces zakończono bez wyboru kandydata.