starszy specjalista wsparcia

zarządzanie i analiza procesowa

termin nadsyłania aplikacji:  
31.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA WSPARCIA

zarządzanie i analiza procesowa

nr referencyjny:  BSR_15_S1_21  miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat 

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę, projektowanie i wdrażanie procesów biznesowych, nadzór nad system informacji oraz dokumentacji opisującej procesy (polityki, procedury, instrukcje, zasady, etc.).

Główne zadania:

 • identyfikacja, klasyfikacja, modelowanie procesów biznesowych;
 • inicjowanie działań doskonalących w ramach funkcjonujących procesów;
 • udział w projektach wewnętrznych dotyczących wdrażania nowych i doskonalenia istniejących procesów, w tym
 • tworzenie od podstaw dokumentów opisujących procesy;
 • zarządzanie bazą wiedzy procesowej i promocja najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania procesami;
 • zapewnienie nadzoru nad systemem obowiązujących i nowotworzonych dokumentów opisujących procesy;
 • tworzenie prezentacji oraz prowadzenie warsztatów/szkoleń w zakresie procesów, udzielanie konsultacji, doradztwo;
 • tworzenie raportów;
 • audyt procesów.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem procesami;
 • prowadzenie i utrzymanie dokumentacji opisującej procesy;
 • doświadczenie w analizie i projektowaniu procesów biznesowych, również z wykorzystaniem narzędzi do modelowania procesów w notacji BPMN;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów;
 • otwartość na pracę w zespole oraz budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji na każdym szczeblu;
 • dokładność, terminowość, spostrzegawczość i samodzielność to istotne cechy na proponowanym stanowisku.


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • bardzo dobra znajomość notacji BPMN;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • prowadzenie analizy biznesowej pod budowę narzędzi informatycznych;
 • znajomość narzędzi takich jak Enterprise Architect, JIRA, Confluence;
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Jarosław Kostecki, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.