główny specjalista wsparcia

rozliczanie projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
16.02.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA WSPARCIA
rozliczanie projektów

nr referencyjny: BFK_01_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę zadań związanych z realizacją KPK, projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, których beneficjentem jest NCBR oraz wdrażaniem przez NCBR Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Główne zadania:

 • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem postępu rzeczowo-finansowego i rozliczaniem projektów PT POIR, których beneficjentem jest NCBR oraz przygotowanie wniosków o płatność dla tych projektów w systemie SL2014-PT;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem i rozliczaniem środków w ramach MF EOG i NMF oraz FWD;
 • koordynowanie zadań związanych z kontrolą MF EOG i NMF oraz FWD;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem i rozliczaniem środków w ramach KPK,
  uczestniczenie w rozliczaniu dotacji celowych udzielonych przez dysponenta środków na dany rok budżetowy;
 • opracowywanie dokumentów programowych, Instrukcji Wykonawczych IP, oraz instrukcji wewnętrznych NCBR oraz innych dokumentów w zakresie wdrażania PT POIR oraz MF EOG i NMF oraz FWD.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w komórkach finansowych;
 • znajomość aktów prawnych stosowanych we wdrażaniu programów operacyjnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • znajomośc dokumentów dotyczacych pomocy technicznej POIR;
 • doświadczenie w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych;
 • znajomość MS Office na poziomie średnio zaawansowanym;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • umiejętność współpracy z beneficjentami, klientami wew. i innymi członkami zespołu;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy pod presją czasu;
 • sumienność i skrupulatność.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie zawodowe w komórkach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Łukasz Rola, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.