główny specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

termin nadsyłania aplikacji:  
04.02.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA OPERACYJNY
programy i konkursy krajowe

nr referencyjny: BSR_06_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Udział w opracowywaniu projektów programów i konkursów finansowanych ze środków krajowych oraz ich uruchamianie i monitorowanie celem skutecznej i efektywnej realizacji celów i strategii Centrum w tym obszarze. 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • koordynacja i przygotowywanie analiz, zestawień dot. programu na potrzeby interesariuszy; kontroli, zapytań zewnętrznych;
 • zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej nt. uruchamianych programów, konkursów i zmian,
 • szkolenia pracowników Centrum w zakresie zasad i funkcjonowania programów i konkursów;
 • planowanie i nadzór nad budżetem sekcji;
 • uczestnictwo w pracach Zespołów Redakcyjnych/Komitetach Sterujących;
 • ustalanie, utrzymanie i promocja standardów dokumentacji i procesów: definiowania, uruchamiania i monitorowania programów i konkursów;
 • udział w definiowaniu wymagań funkcjonalnych do systemów informatycznych dot. wdrożenia, monitoringu i ewaluacji programów wg obowiązujących standardów;
 • zapewnienie i utrzymanie pozytywnych relacji z Radą Centrum i innymi interesariuszami konkursów i programów.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami/programami finansowanymi ze źródeł pomocowych;
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność, skrupulatność, terminowość realizacji zadań;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (wg skali Rady Europy);
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • mile widziane doświadczenie w obszarze: tworzenia oferty, strategii, B+R;
 • wiedza nt. funkcjonowania finansów publicznych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Bożena Kiluk, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.