dyrektor działu

krajowy punkt kontaktowy

termin nadsyłania aplikacji:  
17.11.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


DYREKTOR DZIAŁU
Krajowy Punkt Kontaktowy

nr referencyjny: BWM_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie Działem a także za rozwój jego działalności. 

 Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • nadzór i koordynacja prac Krajowego Punktu Kontaktowego ds. programu Horyzont Europa, w tym w szczególności:  
  • monitorowanie polityk i działań związanych z ekosystemem wsparcia innowacji Unii Europejskiej, w szczególności w ramach programu Horyzont Europa;
  • udział w pracach komitetów programowych programu Horyzont Europa i reprezentowanie stanowiska Polski;
  • współudział w przygotowywaniu dokumentów, w tym stanowisk Rządu RP w odniesieniu do programu Horyzont Europa oraz polityki naukowo-innowacyjnej UE;
  • przygotowywanie instrumentów wsparcia dla polskich wnioskodawców biorących udział w konkursach programu Horyzont Europa;
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych i mentoringowych w zakresie programu Horyzont Europa;
  • stała współpraca z Biurem NCBR w Brukseli.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • ugruntowane doświadczenie zawodowe (min. 10-letnie), w tym minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze badań i innowacji, w szczególności związane z koordynacją zadań w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z instytucjami Unii Europejskiej;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołami o złożonej strukturze;
 • doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowaniu stanowiska RP;
 • znajomość procesu decyzyjnego Unii Europejskiej oraz zasad działania programów ramowych UE ds. badań i innowacji;
 • znajomość zagadnień związanych z ekosystemem innowacji w Polsce oraz finansowaniem projektów B+R+I;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1;
 • rozbudowane umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • profesjonalizm, orientacja biznesowa, elastyczność i sprawczość;
 • zaawansowane umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i organizacyjne;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu działań promocyjnych;
 • znajomość języka francuskiego na poziomie minimum C1;
 • studia podyplomowe/ szkolenia specjalistyczne w zakresie zagadnień związanych z działaniem instytucji Unii Europejskiej.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Magdalena Bem-Andrzejewska, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.