główny specjalista operacyjny

wybór projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
23.06.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA OPERACYJNY
wybór projektów

nr referencyjny: DWP_03_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę formalno-organizacyjną procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych do NCBR.

GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów i weryfikacji protestów (czyli procesów odwoławczych od wyników oceny wniosku),
 • bieżąca, kompleksowa współpraca z ekspertami merytorycznymi biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym powierzanie/odbiór prac, opinii merytorycznych, etc.),
 • przygotowywanie, obsługa organizacyjna i prowadzenie spotkań panelowych będących elementem oceny wniosków o dofinansowanie (funkcja sekretarza paneli),
 • przygotowanie i weryfikacja dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie.

OCZEKIWANIA:

 • min. 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego,
 • min. 3 lata doświadczenia związanego z obsługą projektów dofinansowywanych ze środków publicznych (np. proces oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc),
 • wykształcenie wyższe, minimum licencjackie/inżynierskie;
 • umiejętność współpracy, budowania i rozwijania relacji,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia,
 • minimum średnio zaawansowana znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B1,
 • umiejętność efektywnego planowania, organizacji pracy i priorytetyzacji zadań,
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w obsłudze wnioskodawców przy procesie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach środków publicznych;
 • umiejętność prowadzenia spotkań.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Agnieszka Jarosz, Pilawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.