starszy specjalista operacyjny

rozwój potencjału badawczego (EIT i EIC)

termin nadsyłania aplikacji:  
19.02.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

NCBR realizuje zadania prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu ramowego UE na rzecz wsparcia badań i innowacji - Horyzont Europa. To już 9. program ramowy UE w tej dziedzinie i zarazem największy na świecie program tego typu. HE będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. Eksperci KPK wspierają polskie podmioty w aplikowaniu do programu oraz realizacji projektów. Poprzez działania opiniodawcze i negocjacyjne na etapie programowania, a także działania szkoleniowe i konsultacyjne w relacji z zainteresowanymi podmiotami, KPK podejmuje starania na rzecz maksymalizacji udziału polskich beneficjentów w tym europejskim przedsięwzięciu o kluczowym znaczeniu dla polskiego sektora B+R.


STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
Rozwój Potencjału Badawczego (EIT I EIC)

nr referencyjny: BWM_SRB_01_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za wsparcie polskich podmiotów w programie Horyzont Europa w zakresie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) 

 Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów
  w programie Horyzont Europa w przypisanych obszarach;
 • gromadzenie i opracowywanie informacji zgodnie z przypisanym obszarem programu HE
  na potrzeby prezentacji, publikacji, konsultacji, ekspertyz oraz materiałów informacyjnych
  i promocyjnych;
 • bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie obszarów programu Horyzont Europa poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach; udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Dział Krajowego Punktu Kontaktowego oraz współpracujące instytucje; analizę publikacji;
 • prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie innowacyjności dla przedsiębiorstw;
 • uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską;
 • wyszukiwanie i docieranie do innowacyjnych przedsiębiorstw i ośrodków naukowych z potencjałem do składania wniosków w ramach programu Horyzont Europa;
 • udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych.

 

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • min 3 letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi w zakresie B+R;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 (wg skali Rady Europy);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętność współpracy i podejmowania inicjatywy;
 • profesjonalizm, elastyczność i sprawczość;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • ukończone studia z zakresu: finansów i rachunkowość; bankowości; międzynarodowych stosunków gospodarczych lub ekonomii;
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami UE;
 • znajomość: języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i prezentacji.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces zakończony bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.