dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

termin nadsyłania aplikacji:  
09.11.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

DYREKTOR BIURA FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCInr referencyjny: BFK_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: pełny etat

TWOJA ROLA: 

Szukamy dyrektora finansowego, który odpowiadać będzie za zarządzanie środkami finansowymi naszej organizacji.
 

Główne zadania:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku w ramach swoich odpowiedzialności będzie definiować, wdrażać i monitorować strategię finansową organizacji operującej środkami publicznymi, w szczególności poprzez:

 • zapewnienie efektywnej obsługi finansowej organizacji
 • odpowiedzialność za płynność finansową
 • nadzór nad procesem planowania i budżetowania finansowego oraz jego realizacją 
 • zapewnienie efektywnej informacji zarządczej dla Dyrekcji Centrum


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie ekonomiczne)
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem zespołem obszaru księgowości i kontrolingu 
 • doświadczenie w optymalizacji procesów oraz tworzeniu procedur w obszarze finansowym
 • ugruntowana wiedza z obszaru finansów i księgowości
 • dobra znajomość finansów publicznych
 • biegła znajomość narzędzi analizy finansowej i kontrolingu 
 • rozbudowane umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia
 • profesjonalizm, orientacja biznesowa i elastyczność
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w obszarze finansów w organizacji będącej instytucją zarządzającą lub instytucją pośredniczącą 
 • kwalifikacje ACCA lub CIMA 


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Piotr Sadowski, Piaseczno

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.