ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

termin nadsyłania aplikacji:  
27.10.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT WSPARCIA
kierownik projektów wewnętrznych

nr referencyjny: BSR_16_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za efektywne zarządzanie projektami wewnętrznymi Centrum na styku biznesu i IT, celem skutecznego wdrażania zmian i inicjatyw podnoszących efektywności organizacji.

 Główne zadania:

 • skuteczne i efektywne zarządzanie powierzonymi projektami wewnętrznymi wspierającymi realizację celów i strategii NCBR;
 • egzekwowanie terminowej realizacji projektów wewnętrznych w oparciu o obowiązujące standardy i procesy zarządzania projektami w tym nadzorowanie zespołów scrum’owych;
 • bieżący monitoring i raportowanie kondycji projektów (terminowość, budżet, cel);
 • zapewnienie kompletności i aktualności dokumentacji projektowej;
 • zarządzanie ryzykiem w projektach;
 • aktualizacja repozytorium informacji o projektach;
 • mentoring, doradztwo członków zespołu projektowego w zakresie skutecznych metod realizacji projektu;
 • aktualizacja bazy wiedzy projektowej, rozwój i stosowanie najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania projektem;
 • stosowanie obowiązujących narzędzi do skutecznego zarządzania projektami (Hadrone, Jira i MS Project);
 • koordynacja komunikacji i współpracy między-projektowej;
 • ewaluacja zakończonych projektów.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania projektami, w tym w zarządzaniu metodykami wodospadowymi i zwinnymi;
 • praktyczne doświadczenie min w:
  • projektach wdrożeniowych systemów workflow lub automatyzacji procesów;
  • projektach analizy biznesowej (procesy, struktura, przypadki użycia), wykorzystywanej w transformacji biznesowej;
  • zarzadzaniu zmianą;
  • budowaniu i zarządzaniu zespołem „zwinnym”.
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • zdolności przywódcze – umiejętność inspirowania i wyznaczania celów, przydzielania i egzekwowania wykonanej pracy w realizowanych projektach;
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami organizacji;
 • umiejętności organizacyjne, wypracowania ustaleń oraz osiągania ambitnych celów i dotrzymywania terminów;
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność budowania harmonogramów;
 • entuzjazm i zaangażowanie.

MILE WIDZIANE:

 • certyfikat zarządzania projektami;
 • certyfikat Prosci;
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R;
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów z udziałem sektora publicznego;
 • znajomość zasad Pzp.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Renata Murawiec, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.