ekspert wsparcia

strategia

termin nadsyłania aplikacji:  
27.10.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT WSPARCIA
strategia

nr referencyjny: BSR_17_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: pół etatu

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wskazywanie i definiowanie potencjalnych kierunków rozwoju  organizacji w  obszarze  finansowania  nowoczesnych technologii i rozwiązań.  

 GŁÓWNE ZADANIA:

 • wskazywanie potencjalnych kierunków działania NCBR w zakresie wspierania najbardziej perspektywicznych technologii (big, data, AI etc.);
 • opiniowanie i wskazywanie potencjalnych, perspektywicznych dla rozwoju organizacji obszarów niezbędnych dla realizacji kluczowych dla państwa strategicznych projektów;
 • analiza i monitoring oferty programowej Centrum i wskazywanie niezbędnych zmian w tym zakresie oraz kierunków jej rozwoju;
 • analiza potencjału, rekomendowanie oraz uczestnictwo w inicjatywach istotnych dla strategicznego rozwoju Centrum;
 • współpraca i rozwój relacji z ministerstwami i innymi interesariuszami oraz kluczowymi partnerami Centrum;
 • doradztwo oraz merytoryczne wsparcie pracowników Biura.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe; preferowane nauki inżynieryjne (elektronika, systemy komputerowe);
 • minimum 8-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym min. 5-letnie w obszarze zarządzania strategią, konsultingu;
 • doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii;
 • doświadczenie we współpracy z wyższą kadrą menedżerską;
 • głęboka ogólna wiedza w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania strategicznego, tworzenia strategii korporacyjnych i strategii alokacyjnych, modeli biznesowych i operacyjnych
  a także znajomości trendów rozwojowych krajowych i unijnych, w szczególności w zakresie digitalizacji administracji publicznej, B+R+I;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami organizacji;
 • wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • łatwość nawiązywania i rozwijania relacji i sieci kontaktów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym (min. B1);
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w zarządzaniu strategicznym;

 • znajomość metod definiowania modeli biznesowych;

 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Stanisław Dyrda, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.