starszy specjalista operacyjny

projekty grantowe

termin nadsyłania aplikacji:  
22.10.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

 

STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY

projekty grantowe 

nr referencyjny: DIBR_08_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Udział w bieżącym nadzorze nad projektami grantowymi realizowanymi przez fundusze venture capital, wspieranymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki pracy na tym stanowisku będziesz mieć realny wpływ na wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac B+R w rozwijającym się ekosystemie funduszy kapitałowych i polskich startupów technologicznych.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej monitorowanych beneficjentów i grantobiorców programu BRIdge Alfa,
 • weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
 • uczestnictwo w Komitetach Inwestycyjnych funduszy oraz współpraca z ekspertami NCBR,
 • nadzór i monitorowanie prawidłowości realizacji umów, sporządzanie raportów i analiz na potrzeby NCBR, dotyczących monitorowanych projektów,
 • bieżąca współpraca z innymi działami NCBR (dział prawny, dział kontrolingu, dział księgowości).


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, 
 • wiedza lub doświadczenie w pracy w obszarach związanych z realizacją, zarządzaniem lub monitoringiem projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub analizą finansową lub prawno-biznesową projektów,
 • znajomość MS Excel i Word,
 • umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań,
 • umiejętność krytycznej analizy informacji,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • nienaganna postawa etyczną.


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy obszarach związanych z koordynacją, nadzorowaniem lub monitoringiem projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub analizą finansową lub prawno-biznesową projektów,
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, w szczególności projektów badawczo-rozwojowych,
 • znajomość rynku start-up’ów,
 • doświadczenie w zarządzaniu lub koordynacji projektów badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożlwiającym swobodną komunikację biznesową (minimum B2),
 • zaawansowana znajomość narzędzi informatycznych takich jak MS Excel, MS PowerPoint, bazodanowych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Wioletta Jędrzejewska, Nowe Załubice

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.