EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

termin nadsyłania aplikacji:  
14.10.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

Powiększamy zespół naszych pracowników Działu Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli. Aktualnie poszukujemy:

EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

nr referencyjny: DWB_04_S1_20    miejsce pracy: Bruksela      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Bieżące monitorowanie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej.

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • monitorowanie polityk i działań związanych z ekosystemem wsparcia innowacji Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa oraz programów powiązanych);
 • opracowywanie polskojęzycznych i anglojęzycznych dokumentów, raportów oraz analiz odnośnie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej;
 • aktywne nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami (interesariuszami działu są bardzo różnorodne podmioty od uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorców, po krajowe i unijne czy międzynarodowe instytucje publiczne);
 • prace w ramach grup roboczych dotyczące wykorzystania dostępnych środków finansowych z programów ramowych i pokrewnych;
 • reprezentowanie biura na spotkaniach krajowych i międzynarodowych: wystąpienia publiczne i udział w panelach dyskusyjnych;
 • planowanie i organizacja wydarzeń własnych działu w Brukseli.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lat doświadczenia pracy w instytucjach dysponujących środkami z funduszy strukturalnych lub z instytucjami UE oraz w pracy związanej z koordynacją zadań w środowisku międzynarodowym;
 • doświadczenie w realizacji projektów z Horyzontu 2020, wcześniejszych programów ramowych UE lub innych inicjatyw międzynarodowych związanych z badaniami i innowacjami;
 • znajomość zasad działania Unii Europejskiej;
 • wiedza z zakresu polityki badawczo-innowacyjnej UE;
 • znajomość środowiska B+R w Polsce;
 • biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową (minimum poziom C1);
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego (preferowany język francuski, niderlandzki lub niemiecki) na poziomie minimum B2;
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • swoboda w nawiązywaniu i podtrzymywaniu trwałych relacji z różnorodnymi interesariuszami;
 • rozbudowane umiejętności analityczne i redakcyjne;
 • dyspozycyjność (praca obejmuje udział w różnorodnych wydarzeniach o charakterze networkingowym);
 • wysoka kultura osobista.


OFERUJEMY:

 • pracę pełną wyzwań obfitującą w zadania oparte o współpracę międzynarodową;
 • atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie do Twoich umiejętności i doświadczenia uzupełnione o adekwatne świadczenia pozapłacowe funkcjonujące na rynku pracy w Brukseli. 


UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczęcie pracy na miejscu w biurze w Brukseli nastąpi dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Do tego czasu praca na tym stanowisku realizowana będzie w formie zdalnej.


Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Maria Janczak, Bruksela.

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.