główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

termin nadsyłania aplikacji:  
09.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA OPERACYJNY
fundusze kapitałowe

nr referencyjny: DFK_01_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za bieżący nadzór nad wyznaczonymi funduszami venture capital finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Główne zadania:

 

 • wykonywanie kompleksowego nadzoru nad realizacją umów zawartych z funduszami venture capital finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej monitorowanych beneficjentów i grantobiorców programu BRIdge Alfa;
 • weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi projektami;
 • uczestnictwo w Komitetach Inwestycyjnych funduszy oraz współpraca z ekspertami NCBR;
 • monitorowanie prawidłowości realizacji umów, sporządzanie raportów i analiz na potrzeby NCBR, dotyczących monitorowanych projektów;
 • bieżąca współpraca z innymi działami NCBR (dział prawny, dział kontrolingu, dział księgowości).

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie prawnicze;
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarach związanych z koordynacją, nadzorowaniem lub monitoringiem projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub analizą finansową lub prawno-biznesową projektów;
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, w szczególności projektów badawczo-rozwojowych;
 • znajomość MS Excel i Word;
 • umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań;
 • umiejętność krytycznej analizy informacji;
 • zdolność do pracy pod presją czasu;
 • nienaganna postawa etyczną.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość rynku start-up’ów i rynku VC;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego;
 • doświadczenie w zarządzaniu lub koordynacji projektów badawczo-rozwojowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożlwiającym swobodną komunikację biznesową (minimum B2);
 • zaawansowana znajomość narzędzi informatycznych takich jak MS Excel, MS PowerPoint, bazodanowych.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne_DFK_01_S1_21_glowny_specjalista_operacyjny__fundusze_kapitalowe__03.pdf (447 KB)

15.09.2021 09:47 Martyna Kozłowska-Żukowska 11.08.2021 12:20 Wioletta Skrzyńska Pobierz

Wyniki naboru:

Rekrutacja zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.